Biləcəri stansiyası Bakı park boğazında avtomobil körpüsü (Layihə və tikinti)


Sifarişçi: Biləcəri bələdiyyəsi
İşin əhatə etdiyi infrastrukturun və işin növü:
Dəmir yolu və yeni tikili
Əsas iş həcmləri: 
Körpü tikintisi
İşin icra müddəti (başlama və bitmə tarixləri): 2006-2007