Biləcəri stnsiyası Bakı park boğazında baş yolun keçirilməsi (Layihə və tikinti)


Sifarişçi: “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC
İşin əhatə etdiyi infrastrukturun və işin növü:
Dəmir yolu və yenidənqurma
Əsas iş həcmləri:

  1. Qoyulan yolun uzunluğu (km) – 0,5
  2. Sökülən yolun uzunluğu (km) -0,5
  3. Ballastın həcmi (m3)-1200
  4. Subballastın həcmi (m3) -0
  5. Torpaq işləri (m3) -0
  6. Yoldəyişənlərin sayı -0

İşin icra müddəti (başlama və bitmə tarixləri): 2006-2007