Çarxı stansiyasında 1533 pm yolun yarım yararlı materiallarla tikintisi (Layihə və tikinti)


Sifarişçi: “Cənub Nəqliyyat Layihə” MMC
İşin əhatə etdiyi infrastrukturun və işin növü:Dəmir yolunun tikintisi
Əsas iş həcmləri:

  1. Qoyulan yolun uzunluğu (pm)-1533 pm/yol
  2. Ballastın həcmi (m3)-2400
  3. Yoldəyişənlərin sayı-2

İşin icra müddəti (başlama və bitmə tarixləri): 2021