Filippin Respublikası Mindanau adasının dəmir yollarının əsaslı təmiri (Layihə və tikinti)


Sifarişçi: Filippin National Railway  (PNR)
İşin əhatə etdiyi infrastrukturun və işin növü:
Dəmir yolu və layihələndirilmə
Əsas iş həcmləri:

  1. Qoyulan yolun uzunluğu (km) – 180

İşin icra müddəti (başlama və bitmə tarixləri): 2010