Gəncədə təmir deposunun yenidən qurulması üçün yekun dizayn və tikinti işləri, elektrik yarımstansiyasının inşası, siqnallaşdırılma işləri, dəmir yolunun tikintisi, kontakt şəbəkənin quraşdırılması və layihələşdirilməsi işləri


Sifarişçi: “6-cı mərtəbə müstəqil şirkəti” MMC
İşin əhatə etdiyi infrastrukturun və işin növü:
Dəmir yolu və yeni tikili
Əsas iş həcmləri:

  1. Qoyulan yolun uzunluğu (km) -3,1
  2. Sökülən yolun uzunluğu (km) -0,25
  3. Ballastın həcmi (m3)-7200
  4. Subballastın həcmi (m3) –
  5. Torpaq işləri (m3) –
  6. Yoldəyişənlərin sayı -19

İşin icra müddəti (başlama və bitmə tarixləri): 2018-2020