“Marabda Karshaki dəmir yolları” MMC Axalkalaki dəmiryol stansiyasının tikinti layihəsi


Sifarişçi: Gürcüstan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyi “Marabda Karshaki Dəmir Yolları”MMC
İşin əhatə etdiyi infrastrukturun və işin növü:
Dəmir yolu və layihələndirilmə
Əsas iş həcmləri:
Layihələndirmə işləri
İşin icra müddəti (başlama və bitmə tarixləri): 2011-2012