Metanol istehsalı zavodunun sənaye stansiyası (Layihə işləri)


Sifarişçi: “AzMeCo” ASC
İşin əhatə etdiyi infrastrukturun və işin növü:
Dəmir yolu və layihələndirilmə
Əsas iş həcmləri:
Layihələndirmə işləri
İşin icra müddəti (başlama və bitmə tarixləri): 2007-2008