Metanol istehsalı zavodunun zavoddaxili və birləşdirici yollarının tikintisi


Sifarişçi: “AzMeCo” ASC
İşin əhatə etdiyi infrastrukturun və işin növü:
Dəmir yolu və yeni tikili
Əsas iş həcmləri:

  1. Qoyulan yolun uzunluğu (km) – 3
  2. Sökülən yolun uzunluğu (km) -yeni
  3. Ballastın həcmi (m3)-5000
  4. Subballastın həcmi (m3) -0
  5. Torpaq işləri (m3) -0
  6. Yoldəyişənlərin sayı -6

İşin icra müddəti (başlama və bitmə tarixləri): 2007-2008