“Meyvəli”ASC -Lökbatan-Yük həyəti (TEO)


Sifarişçi: “Meyvəli”MMC
İşin əhatə etdiyi infrastrukturun və işin növü:
Dəmir yolu, layihələndirilmə və yeni tikintisi
Əsas iş həcmləri: 

  1. Qoyulan yolun uzunluğu (km) – 12
  2. Sökülən yolun uzunluğu (km) -yeni
  3. Ballastın həcmi (m3)-10500
  4. Subballastın həcmi (m3) -0
  5. Torpaq işləri (m3) -0
  6. Yoldəyişənlərin sayı -28

İşin icra müddəti (başlama və bitmə tarixləri): 2016