Qaradağ stansiyasından “SOCAR” Sənaye stansiyasına olan yeni birləşdirici yol (TEO)


Sifarişçi: SOCAR
İşin əhatə etdiyi infrastrukturun və işin növü:
Dəmir yolu və layihələndirilmə
Əsas iş həcmləri: 
Layihələndirmə işləri
İşin icra müddəti (başlama və bitmə tarixləri): 2015