Qazax rayonu, Daş Salahlı kəndində tikilən Sement zavodu ərazisində gedən dəmir yollarının (Tikinti işləri)


Sifarişçi: “Akkord” Stik”ASC
İşin əhatə etdiyi infrastrukturun və işin növü:
Dəmir yolu və yeni tikili
Əsas iş həcmləri:

  1. Qoyulan yolun uzunluğu (km) – 4
  2. Sökülən yolun uzunluğu (km) -yeni
  3. Ballastın həcmi (m3)-6000
  4. Subballastın həcmi (m3) -0
  5. Torpaq işləri (m3) -0
  6. Yoldəyişənlərin sayı -7

İşin icra müddəti (başlama və bitmə tarixləri): 2013-2014