Sərəncə-Qaradağ 37 km birxətli köhnə yolun söküntüsü, 2 xətli yol üçün torpaq yatağının hazırlanması, süni qurğuların tikintisi, iki xətli yolun üst quruluşunun təzə materiallarla tikintisi, kontakt şəbəkəsinin, rabitə və işarəvermə infrastrukturunun qurulması layihəsi üzrə bütün işlər


Sifarişçi: “DƏMİRYOLSERVİS” MMC
İşin əhatə etdiyi infrastrukturun və işin növü:
Dəmir yolu və yeni tikili
Əsas iş həcmləri:

  1. Qoyulan yolun uzunluğu (km) -6
  2. Sökülən yolun uzunluğu (km) -35
  3. Ballastın həcmi (m3)-12000
  4. Subballastın həcmi (m3) -8400
  5. Torpaq işləri (m3) -58732
  6. Yoldəyişənlərin sayı -2

İşin icra müddəti (başlama və bitmə tarixləri): 2020