Socar Polimer zavodunun Layihələndirilməsi və Müəllif nəzarətin aparılması


Sifarişçi: “SOCAR POLYMER” MMC
İşin əhatə etdiyi infrastrukturun və işin növü: Dəmir yolu və layihələndirilmə
Əsas iş həcmləri: Layihələndirmə işləri
İşin icra müddəti (başlama və bitmə tarixləri): 2018-2019