“Soyuzkontakt -Trans” Vaqonların saxlanma məntəqəsi (Layihə işləri)


Sifarişçi: “Soyuzkontakt-Trans”
İşin əhatə etdiyi infrastrukturun və işin növü:
Dəmir yolu və layihələndirilmə
Əsas iş həcmləri:
Layihələndirmə işləri
İşin icra müddəti (başlama və bitmə tarixləri): 2011