Sumqayıt Karbomid zavodunda 5984 pm uzunluğunda dəmir yolunun çəkilişi


Sifarişçi: “ADVANCED INDUSTRİAL SOLUTİONS” MMC
İşin əhatə etdiyi infrastrukturun və işin növü:
Dəmir yolu və yeni tikili
Əsas iş həcmləri:

  1. Qoyulan yolun uzunluğu (km) – 6
  2. Sökülən yolun uzunluğu (km) -yeni
  3. Ballastın həcmi (m3)-9000
  4. Subballastın həcmi (m3) -4800
  5. Torpaq işləri (m3) -12000
  6. Yoldəyişənlərin sayı -16

İşin icra müddəti (başlama və bitmə tarixləri): 2019