Türkiyə – Qars stansiyası -Sıxlaşdırılmış qaz terminalı (TEO)


Sifarişçi: AYİST Petrokimya San. və Ticarət AŞ
İşin əhatə etdiyi infrastrukturun və işin növü:
Dəmir yolu və layihələndirilmə
Əsas iş həcmləri:
Layihələndirmə işləri
İşin icra müddəti (başlama və bitmə tarixləri): 2011-2012