Türkiyə – Qars stansiyası -Yük həyəti (TEO)


Sifarişçi: AYİST Trans Lojistik və Ticarət AŞ
İşin əhatə etdiyi infrastrukturun və işin növü:
Dəmir yolu və layihələndirilmə
Əsas iş həcmləri: 
Layihələndirmə işləri
İşin icra müddəti (başlama və bitmə tarixləri): 2011-2012